06 febrero 2018

Colores raros. Incluso voladores


Negro ala de mosca

Amarillo cadmio limón

Bermellón capote de matar

Verde otoño

Rojo sangre